Wettelijke erkenning door het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten

Wettelijke erkenning door het Institute for Taks Advisors and Accountants (ITAA https://www.itaa.be ).Ons kantoor is wettelijk erkend.  Het instituut verplicht zijn leden tot het volgen van seminaries en bijscholingen. Deze permanente vorming van minstens 40 uren per jaar geeft u de garantie dat u wordt begeleid door een team van specialisten met kennis en ervaring.

Als accountantskantoor mag ons kantoor bovendien een aantal in het wetboek van vennootschappen voorziene wettelijke opdrachten vervullen.

Zo mag de accountant in kleine en middelgrote ondernemingen, waar geen bedrijfsrevisor werd benoemd, volgende wettelijke verslagen opmaken:

  • fusies en splitsingen van ondernemingen
  • vrijwillige ontbinding van een NV, BV, CommV en VOF.
  • omvorming van een vennootschap naar een andere rechtsvorm
  • vertegenwoordiging van een vennoot in zijn individueel controlerecht ingeval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht, wanneer het gaat om de bepaling van de intrinsieke waarde van het effect

 Bovendien kan een ITAA-accountant worden opgeroepen voor het uitvoeren van gerechtelijke expertises zoals het bijstaan van een curator bij faillissementen, waardebepaling van een onderneming in echtscheidingsprocedures, verdeling van nalatenschappen, … alsook voor het uitvoeren van privé-expertises zoals conflicten tussen vennoten, bijstand bij controle van de boekhouding, …