Betalingen

Voorafbetalingen belastingen natuurlijke personen:

IBAN BE07 679-2002340-66 BIC PCHQBEBB
Hoe gestructureerde mededeling aanmaken

Voorafbetalingen belastingen vennootschappen:

IBAN BE20 679-2002330-56 BIC PCHQBEBB
Hoe gestructureerde mededeling aanmaken

BTW-ontvangsten Brussel (rekening-courant):

IBAN BE22 679-2003000-47 BIC PCHQBEBB
Hoe gestructureerde mededeling aanmaken

BTW-ontvangsten Mechelen (bijzondere rekening):

IBAN BE22 679-2003493-55 BIC PCHQBEBB
Hoe gestructureerde mededeling aanmaken

Controle geldigheid BTW-nr

Controle inhoudingsplicht RSZ

Controle inhoudingsplicht BV

Online opzoeken MinFin

Online opzoeken KBO

Online opzoeken Belgisch Staatsblad

Online opzoeken jaarrekeningen

www.inforegio.be

Keuze vennootschapsvorm : www.vennootschapsvormkiezen.be