Boekhouding en fiscaal advies op maat van de klant

Vrije beroeper, startende zelfstandige of groeiende vennootschap met een steeds complexere fiscaliteit of een gevestigde vzw die meer wil halen uit de boekhouding. Het team van Accountantskantoor Hubert & Partners staat garant voor een oplossing op maat van elke klant. MEER

Opvolgen en voeren van de boekhouding

Uw boekhouding wordt opgevolgd door een accountant die voor zorgt voor een correcte verwerking van alle documenten en instaat voor de opstelling van de jaarrekening. Een individuele band met de ondernemers is vereist voor een maximale optimalisatie en begeleiding voor uw dossier.

Volgens de wens van de klant kunnen de te verwerken documenten worden afgehaald bij de klant of worden binnengebracht op ons kantoor.

Auditeren en opmaak van de jaarrekeningen

Indien u als onderneming de boekhouding zelf voert, kunnen wij instaan voor het jaarlijks of tussentijds opmaken van de jaarrekening. In functie van de behoeften van de onderneming wordt een auditering van alle posten van de jaarrekening uitgevoerd. De nodige correctieboekingen worden opgesteld en de jaarrekening wordt opgemaakt conform de wettelijke voorschriften.

Waardering van ondernemingen

U wil een bedrijf overnemen en u wil weten of u een correcte overnameprijs betaalt…?U wenst uw zaak over te laten aan één van uw kinderen en wil uw andere kinderen niet benadelen? U wil weten hoeveel successierechten uw kinderen gaan betalen op de aandelen van uw bedrijf indien u overlijdt?

Een waardering van uw onderneming geeft hierop een antwoord. Wij passen de meest courante methodes van waardering toe op basis van de substantiële waarde , de rendementswaarde of de rentabiliteitswaarde van de onderneming.

Fiscaal advies en optimalisatie

Of het nu gaat om een éénmanszaak, vennootschap, stichting of VZW, het fiscale luik komt steeds sterk aan bod: adviesverlening op het gebied van directe en indirecte belastingen. Er wordt steeds rekening gehouden met de fiscale optimalisatie tussen de vennootschapsbelasting en de personenbelasting. Bijstand en verdediging tov fiscale administraties hoort vanzelfsprekend ook tot onze service.

Begeleiden van starters

Wij handelen als uw gevolmachtigde de administratieve rompslomp af zodat U zich kan concentreren op uw business. De volgende zaken worden voor u in orde gebracht :

 • inschrijving KBO – kruispuntbank ondernemingen, voorheen gekend als ” handelsregister “
 • Opstellen van financiële plannen en hun implicatie op strategische plannen
 • inschrijving bij een verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • inschrijving bij B.T.W. administratie
 • Opmaak handelshuurcontract
 • Opmaak franchisecontract
 • Opmaak aandeelhoudersovereenkomst

Per kwartaal houden we 1 infosessie voor starters op ons kantoor. 

Overnemen en overlaten van ondernemingen

Het overlaten of overnemen van een bedrijf is een meestal een moeilijk proces . Indien bepaalde aspecten uit het oog verloren worden kan dit tot heel wat onaangename gevolgen leiden.

Volgende vragen of problemen kunnen zich onder meer voordoen:

 • Verkoop ik de aandelen van de vennootschap of behoud ik deze en verkoop ik enkel de erin aanwezige activa en het cliënteel ?
 • Wat zijn de gevolgen op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, registratierechten, … bij overlating van mijn bedrijf?
 • Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de overlater aan de RSZ, BTW en directe belastingen bij overname van een onderneming?
 • Hoelang is de milieuvergunning nog geldig? Is er sprake van bodemverontreinging?
 • Hoe financier ik het best de overname? Hoe pak ik de kredietaanvraag bij de bank aan? Hoe stel ik mijn financieel plan op?
 • Wat met het lopende huurcontract en andere overeenkomsten?
 • Wordt het onroerend goed het best overgenomen met een nieuwe vennootschap? Zoja, moet dan de volle eigendom gekocht worden of alleen het vruchtgebruik?
 • Wat met het aanwezige personeel in de overgenomen vennootschap?

Met al deze vragen of problemen kunnen wij u helpen om de juiste oplossing te vinden.

Wij geven begeleiding gaande van het voorstel, de onderhandelingen met kandidaat-overnemers tot het kiezen van de juiste structuur waarbinnen het bedrijf wordt overgenomen of overgelaten.