Actua

In deze rubriek kan u interessante artikels terugvinden met betrekking tot de wijzigende fiscaliteit/ boekhoudwetgeving en enkele praktische tools / voorbeelden.

Voorbeeld financieel plan

– Voorbeeld kasboek

Fiscale tarieven en kengetallen Aj 2015

Wanneer welke documenten bezorgen

– Investeringsaftrek

– Verschil hypothecaire inschrijving tov hypothecaire volmacht en voorwaarden intrestaftrek

– Steunmaatregelen voor starters

– win win lening

Voorbehoud: de nieuwsitems zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen – wij zijn evenwel niet aansprakelijk voor de juistheid en het actuele karakter ervan.